NémetSzótár

Szavazás/eredmények frissítéseTananyag

Nem vagy bejelentkezve. | Bejelentkezés · Regisztráció

2020. szeptember 26. 16:54:26

Névmások különbözõ esetekben (statárium)

Personalpronomen (Személyes névmások)

Reflexivpronomen (Visszaható névmások)

Norminativ

(Alanyeset)

Akkusativ

(Tárgyeset)

Dativ

(Részeseset)

Akkusativ

(Tárgyeset)

Dativ

(Részeseset)

ich (én)

mich (engem)

mir (nekem)

mich (magamat)

mir (magamnak)

du (te)

dich (téged)

dir (neked)

dich (magadat)

dir (magadnak)

er, sie, es (õ)

ihn, sie, es (õt)

ihm, ihr, ihm (neki)

sich (magát)

sich (magának)

wir (mi)

uns (minket)

uns (nekünk)

uns (magunkat)

uns (magunknak)

ihr (ti)

euch (titeket)

euch (nektek)

euch (magatokat)

euch (magatoknak)

sie (õk)

sie (õket)

ihnen (nekik)

sich (magukat)

sich (maguknak)

Sie (ön)

Sie (önt)

Ihnen (önnek)

sich (magát)

sich (magának)

Sie (önök)

Sie (önöket)

Ihnen (önöknek)

sich (magukat)

sich (maguknak)

Névelõk különbözõ esetekben (statárium)

Singular (Egyesszám)

Plural (Többesszám)

Norminativ

(Alanyeset)

Akkusativ

(Tárgyeset)

Dativ

(Részeseset)

Genitiv

(Birtokoseset)

Norminativ

(Alanyeset)

Akkusativ

(Tárgyeset)

Dativ

(Részeseset)

Genitiv

(Birtokoseset)

der

den

dem

des +s

die

die

den +n

der

die

die

der

der

die

die

den +n

der

das

das

dem

des +s

die

die

den +n

der

Múlt idõ (statárium)

Präsens
(jelen)

Präteritum
(1., elbeszélõ múlt)

Perfekt
(2., múlt)

Plusquamperfekt
(3., régmúlt)

Schwache Verben (Gyenge igék)

sagen (mondani)

sagte

hat gesagt

hatte gesagt

machen (csinálni)

machte

hat gemacht

hatte gamacht

lachen (nevetni)

lachte

hat gelacht

hatte gelacht

lernen (tanulni)

lernte

hat gelernt

hatte gelernt

organisieren (szervezni)

organisierte

hat organisiert

hatte organisiert

Starke Verben (Erõs igék)

sein (lenni)

war

ist gewesen

war gewesen

werden (csinálni)

wurde

ist geworden

war geworden

schreiben (írni)

schrieb

hat geschrieben

hatte geschrieben

geben (adni)

gab

hat gegeben

hatte gegeben

lesen (olvasni)

las

hat gelesen

hatte gelesen

gehen (menni)

ging

ist gegangen

war gegangen

Gemischte Verben (Vegyes igék)

haben (birtokolni)

hatte

hat gehabt

hatte gehabt

brennen (égni)

brannte

hat gebrannt

hatte gebrannt

nennen (nevezni)

nannte

hat genannt

hatte genannt

denken (gondolni)

dachte

hat gedacht

hatte gedacht

Segédigék ragozása (statárium)

 

dürfen
(szabad)

können
(kép. lenni)

mögen
(szeretni)

müssen
(kelleni)

sollen
(felsz. mód)

wollen
(akarni)

ich (én)

darf

kann

mag

muss

soll

will

du (te)

darfst

kannst

magst

musst

sollst

willst

er, sie, es (õ)

darf

kann

mag

muss

soll

will

wir (mi)

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

ihr (ti)

dürft

könnt

mögt

müsst

sollt

wollt

sie (õk)

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

Sie (ön)

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

Sie (önök)

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

NémetSzótár neszo.e5tv.hu | Oldalgenerálás: 0.006 mp

Copyright © 2007-2010 Pőcze Bence, Vigh Balázs

Impresszum | Technikai információk